hit counter script
پرانتز باز...

ببخشید... می خواستم وسط مطالبم یک پرانتز باز کنم....

چند روز پیش که رفته بودم فردیس کرج، دو تا مورد قشنگ به چشمم خورد که حیفم اومد به شما نگم!! واقعا بدون شرحه. خوشحال می شم نظر شما رو بدونم. شرمنده اگه کیفیتش خوب نیست!

 

·       اولیش یک بیلیبورد بزرگ در سطح شهر بود که در مورد بد حجابیه....!

 

·       دومیش هنر یک معمار و لوله کش در طراحی محل نصب کنتور گاز در یکی از این آپارتمان های بساز و بندازیه. همونطور که می دونید، محل نصب کنتور در داخل خونه است. البته به شرطی که لوله ش از دیوار رد بشه!