hit counter script
یک روز خوب!

پنجشنبه این هفته روز خوبی بود تا بعد از گذشت یک سال از آخرین باری که به سد لتیان رفته بودم، بتونم برنامه ای جور کنم و با یکی از دوستان برم اونجا واسه ماهیگیری. شاید برای شما کمی تعجب آور باشه که برای ماهیگیری این همه راه میرم اونجا. ولی واقعیتش اینه که اونقدر فضای اونجا آرام بخشه که اگه میتونستم هر هفته میرفتم!!

 

پارسال شهریور ماه، وقتی رفتیم اونجا تونستیم خیلی خوب ماهی بگیریم و سد هم وضعیت خوبی داشت. آب کافی، ماهی کافی، سکوت کافی و خلاصه همه چی به کمال. اما امسال تعجب کردم وقتی دیدم بیشتر از 60 درصد آب سد خشک شده بود. هرچند هنوز می شد توش ماهی پیدا کرد. اما دیگه به راحتی سابق نبود. مجبور شدیم از کلی گل و لای عبور کنیم که یک زمانی تا 4 متر آب داشت!

 

هر چند که نتیجه این ماهیگیری چیزی خاصی نبود، یعنی نتوستم ماهی بگیرم!! اما آخرش یکی از دوستانی که کنار ما داشت با تور ماهیگیری می کرد و نزدیک 30 تا ماهی گرفته بود، لطف کرد و چند تا ماهی داد دستمون که دست خالی برنگردیم!! آخه این چیزا توی این ورزش خیلی مرسومه!! مزیتش هم اینه که بعد از این همه لاف حرفه ای بودن، دست خالی بر نمی گردی و مجبور نیستی شب بری پیتزا برای شام بخری!!

 

امیدوارم یک روز اونقدر تجربه ام در مورد ماهیگیری کافی باشه که بتونم مطالب آموزنده ای برای علاقه مندهای این رشته بنویسم. عکس زیر هم یک نما از سد خشک شده لتیانه. جایی که ایستادم حدود یک کیلومتر داخل سده که قبلا پر آب بوده: